ใช้บัญชีเดียวกันกับแอปพลิเคชัน ChomCHOB หากคุณได้สมัครสมาชิก ในแอปพลิเคชันแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานในส่วนของ Merchant ได้เลย
ใช้บัญชีเดียวกันกับแอปพลิเคชัน ChomCHOB หากคุณได้สมัครสมาชิก ในแอปพลิเคชันแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานในส่วนของ Merchant ได้เลย
+66
ใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ถูกต้อง
● ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
● OTP ไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
● ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง