ชีวิตติดช้อป... ต้องชมชอบพ้อยท์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อสมาชิกใช้บริการของ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด สมาชิกไว้วางใจให้ผู้ให้บริการรักษาข้อมูลของสมาชิก นโยบายส่วนบุคคลนี้มีไว้เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจประเภทข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวม เหตุผลที่ผู้ให้บริการรวบรวม รวมถึงสิ่งที่ผู้ให้บริการทำกับข้อมูลนั้น นี่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้ให้บริการหวังว่าสมาชิกจะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจและโปรดทราบว่าตัวควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลและปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของสมาชิกอยู่ที่ ส่วนตัวเลือกในเมนูบัญชีผู้ใช้


การใช้บริการ

สมาชิกสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาหรือแบ่งปันข้อมูล ติดต่อสื่อสารกับคนอื่น หรือสร้างเนื้อหาใหม่ เมื่อสมาชิกแบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะสามารถทำให้บริการเหล่านั้นดียิ่งขึ้นได้ด้วยการแสดงผลการค้นหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ช่วยสมาชิกติดต่อกับบุคคลอื่นๆ หรือทำให้การแบ่งปันกับผู้อื่นรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาชิกใช้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจึงต้องการให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนว่าผู้ให้บริการใช้ข้อมูลของสมาชิกอย่างไรและวิธีการที่สมาชิกสามารถใช้เพื่อ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก


นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการจะอธิบายถึง:

ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวมและเหตุผลที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น ทางเลือกที่ผู้ให้บริการนำเสนอ รวมถึงวิธีการเข้าถึงและอัปเดตข้อมูล

ผู้ให้บริการได้พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่หากสมาชิกไม่คุ้นเคยกับคำต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ ที่อยู่ IP แคช และเบราว์เซอร์ เป็นต้น ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญเหล่านี้ก่อน ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสำคัญกับ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด มาก โดยเนื้อหานโยบายส่วนบุคคลนี้ จะคลอบคลุมทั้งการใช้งานบริการทั้งบนแอพพลิเคชัน และเวปไซต์ ของบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ดังนั้นไม่ว่าสมาชิกจะเป็นผู้ใช้ใหม่หรือเก่า โปรดใช้เวลาทำความเข้าใจหลักปฏิบัติของผู้ให้บริการและหากสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ


ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวม

ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ของผู้ให้บริการทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานอย่างภาษาใดที่สมาชิกใช้ ไปจนถึงข้อมูลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอย่างโฆษณาใดที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากที่สุด บุคคลที่มีความสำคัญกับสมาชิกมากที่สุดในโลกออนไลน์ หรือเนื้อหาที่สมาชิกอาจชื่นชอบ


ผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่อไปนี้:

ข้อมูลที่สมาชิกให้ผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น บริการหลายอย่างของผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้สมาชิกลงชื่อสมัครใช้บัญชี บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด เมื่อสมัคร สมาชิกจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี หากสมาชิกต้องการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบการแชร์ที่ผู้ให้บริการให้บริการ ผู้ให้บริการอาจต้องขอให้สมาชิกสร้างโปรไฟล์ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด สาธารณะซึ่งมีชื่อและรูปภาพของสมาชิกอยู่ด้วย


ข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จากการใช้บริการของสมาชิก

ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่สมาชิกใช้และวิธีการใช้งานของสมาชิก เมื่อสมาชิกไปที่เว็บไซต์ที่ใช้บริการโฆษณาของผู้ให้บริการ หรือดูและโต้ตอบกับโฆษณาและเนื้อหาของผู้ให้บริการ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย:


ข้อมูลอุปกรณ์

ผู้ให้บริการจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ (เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ด้วย) บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด อาจเชื่อมโยงตัวระบุอุปกรณ์หรือหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชี บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ของสมาชิก


ข้อมูลบันทึก

เมื่อสมาชิกใช้บริการของผู้ให้บริการหรือดูเนื้อหาที่ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ให้ไว้ ทางบริษัทจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ในบันทึกเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย:

- รายละเอียดการใช้บริการของผู้ให้บริการ เช่น ข้อมูลที่สมาชิกค้นหา

- ที่อยู่ Internet Protocol

- ข้อมูลกิจกรรมอุปกรณ์ เช่น ข้อขัดข้อง กิจกรรมระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาในคำขอของสมาชิก และ URL อ้างอิง

- คุกกี้ที่สามารถระบุเบราเซอร์หรือบัญชีของสมาชิก

- ข้อมูลตำแหน่ง


ผู้ให้บริการ จะไม่เก็บข้อมูลทางการเงิน คือ หมายเลขบัตรเครดิต ไว้ในบันทึกเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ

เมื่อสมาชิกใช้บริการของบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด บริษัทอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แท้จริงของสมาชิก โดยใช้เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างในการระบุตำแหน่ง เช่น ที่อยู่ IP, GPS และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่อาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง จุดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเสาสัญญาณ


หมายเลขเฉพาะของแอพพลิเคชัน

บริการบางอย่างจะมีหมายเลขเฉพาะของแอพพลิเคชัน หมายเลขนี้และข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งของสมาชิก (เช่นประเภทระบบปฏิบัติการและหมายเลขรุ่นแอพพลิเคชัน) อาจถูกส่งไปยัง บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด เมื่อสมาชิกติดตั้งหรือถอนการติดตั้งบริการนั้น หรือเมื่อบริการนั้นติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเป็นระยะๆ เช่น เพื่ออัพเดตอัตโนมัติ


พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง

ผู้ให้บริการอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่ในอุปกรณ์ของสมาชิกโดยใช้กลไกต่างๆ เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บเบราเซอร์ รวมถึง HTML 5 และแคชของข้อมูลแอพพลิเคชัน


คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

ทางบริษัทใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อสมาชิกเยี่ยมชมบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อระบุเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ ผู้ให้บริการยังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อสมาชิกใช้บริการที่ผู้ให้บริการให้

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่ผู้ให้บริการได้รับมาแล้ว ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวมเมื่อสมาชิกลงชื่อเข้าใช้ ผู้ให้บริการอาจมีการเชื่อมโยงเข้าถึงบัญชีของสมาชิก และผู้ให้บริการจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเหมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเข้าถึง จัดการ หรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี


วิธีการใช้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวม

ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการรวบรวมจากบริการทั้งหมดของผู้ให้บริการเพื่อให้บริการ รักษา ป้องกันและปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่ และปกป้อง บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด และผู้ใช้ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการยังใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ เช่น แสดงผลการค้นหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกมากยิ่งขึ้น

ผู้ให้บริการอาจใช้ชื่อที่สมาชิกให้ไว้ในบัญชีของสมาชิก กับบริการทั้งหมดของผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องใช้บัญชีสมาชิกนั้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนชื่อในอดีตที่เชื่อมโยงกับบัญชีของสมาชิก เพื่อให้ชื่อของสมาชิกแสดงขึ้นเหมือนกันในบริการทั้งหมดของผู้ให้บริการ หากผู้ใช้รายอื่นมีอีเมลของสมาชิกอยู่แล้วหรือมีข้อมูลอื่นที่ระบุตัวสมาชิก ผู้ให้บริการอาจแสดงข้อมูลโปรไฟล์ สาธารณะของสมาชิก เช่น ชื่อและรูปภาพให้พวกเขาเห็น

หากสมาชิกมีบัญชี ผู้ให้บริการอาจแสดงชื่อโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์ของสมาชิก และกิจกรรมที่สมาชิกทำบนแอพพลิเคชันของ หรือของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบัญชีของสมาชิก (เช่น +1, รีวิวที่สมาชิกเขียนและความคิดเห็นที่สมาชิกโพสต์) ในบริการของผู้ให้บริการ รวมทั้งแสดงในโฆษณาและบริบทเชิงพาณิชย์อื่นๆ ผู้ให้บริการจะเคารพตัวเลือกที่สมาชิกเลือกไว้สำหรับการตั้งค่าการจำกัดการแชร์หรือการเปิดเผยในบัญชี

เมื่อสมาชิกติดต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะเก็บบันทึกการติดต่อของสมาชิกเพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่สมาชิกอาจพบ ผู้ให้บริการอาจใช้ที่อยู่อีเมลของสมาชิกเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงบริการของผู้ให้บริการ เช่น แจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้น

ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้และสมาชิกภาพโดยรวมของบริการของผู้ให้บริการ เช่น การบันทึกค่ากำหนดภาษาของสมาชิกจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถแสดงบริการของผู้ให้บริการในภาษาที่สมาชิกต้องการได้ เมื่อผู้ให้บริการแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ ผู้ให้บริการจะไม่เชื่อมโยงตัวบ่งชี้จากคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันกับข้อมูลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือสุขภาพ

ระบบอัตโนมัติของผู้ให้บริการจะวิเคราะห์เนื้อหาของสมาชิกเพื่อมอบสมาชิกลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกโดยตรง เช่น ผลการค้นหาแบบกำหนดเอง โฆษณาที่ปรับให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก และการตรวจหาป้องกันสแปมและมัลแวร์

ผู้ให้บริการอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการหนึ่งเข้ากับข้อมูลจากบริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำให้สมาชิกสามารถแบ่งปันสิ่งต่างๆ กับบุคคลที่สมาชิกรู้จักได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการจะไม่รวมข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับการยินยอมจากสมาชิก

ผู้ให้บริการจะขอความยินยอมจากสมาชิกก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้


สมาชิกสามารถ:

ตรวจสอบและอัปเดตการควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน แอพพลิเคชันเพื่อตัดสินใจว่าข้อมูลประเภทใดที่สมาชิกต้องการบันทึกโดยใช้บัญชีของสมาชิกเมื่อใช้บริการของ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด

ตรวจสอบและควบคุมข้อมูลบางประเภทที่ผูกติดอยู่กับบัญชีของสมาชิกได้ ดูและแก้ไขค่ากำหนดเกี่ยวกับโฆษณา ที่แสดงบนเวปไซต์ และในแอพพลิเคชันให้สมาชิกเห็น เช่น หมวดหมู่ที่สมาชิกอาจสนใจ โดยใช้การตั้งค่าโฆษณา สมาชิกยังสามารถเลือกไม่รับบริการโฆษณาบางอย่างได้

สมาชิกยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของสมาชิกให้บล็อกคุกกี้ทั้งหมด รวมถึงคุกกี้ที่เชื่อมโยงกับบริการของผู้ให้บริการ หรือตั้งค่าให้แจ้งเมื่อผู้ให้บริการกำหนดคุกกี้ไว้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกควรทราบไว้ว่าบริการหลายอย่างของผู้ให้บริการอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หากสมาชิกปิดใช้งานคุกกี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอาจไม่จดจำค่ากำหนดภาษาของสมาชิก


ข้อมูลที่สมาชิกแบ่งปัน

บริการหลายๆ อย่างของผู้ให้บริการทำให้สมาชิกสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ เมื่อสมาชิกแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะ เครื่องมือค้นหาต่างๆ รวมถึง อาจจัดทำดัชนีข้อมูลของสมาชิก บริการของผู้ให้บริการมีตัวเลือกในการแบ่งปันและนำเนื้อหาของสมาชิกออกให้เลือกใช้มากมาย


การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกใช้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกได้ หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการจะพยายามหาหนทางให้สมาชิกสามารถอัปเดตหรือลบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่กรณีที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย เมื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ผู้ให้บริการอาจขอให้สมาชิกยืนยันตัวตนก่อนที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการตามคำขอของสมาชิกได้

ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรที่ต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป (เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่) เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง (เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลสำรอง)

หากผู้ให้บริการสามารถให้สมาชิกเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเกินควร ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะรักษาบริการของผู้ให้บริการให้สามารถปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยอุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่สมาชิกลบข้อมูลจากบริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่หรือนำข้อมูลออกจากระบบสำรองของผู้ให้บริการโดยทันที


ข้อมูลที่ผู้ให้บริการแบ่งปัน

ผู้ให้บริการไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

- เมื่อได้รับความยินยอมจากสมาชิก

- เมื่อมีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบโดเมน


หากบัญชีของสมาชิกได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบโดเมน ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชี ของสมาชิกได้ (รวมถึงอีเมลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกด้วย) ผู้ดูแลระบบโดเมนของสมาชิกอาจดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ดูสถิติเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิก

- เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของสมาชิก

- ระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของสมาชิก

- เข้าถึงหรือเก็บรักษาข้อมูลที่จัดเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของสมาชิก

- รับข้อมูลบัญชีของสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

- จำกัดความสามารถของสมาชิกในการลบหรือแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล


สำหรับการประมวลผลภายนอก

ผู้ให้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือ ธุรกิจหรือบุคคลที่วางใจได้อื่นๆ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ให้บริการ โดยดำเนินการตามคำแนะนำและตามนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม


สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

ผู้ให้บริการจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก หากผู้ให้บริการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ:

- ให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

- บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

- ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค

- ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ของผู้ใช้หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต


ผู้ให้บริการอาจแชร์ข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนต่อสาธารณะและกับพันธมิตรของผู้ให้บริการด้วย เช่น ผู้ให้บริการทางเทคนิคเฉพาะ ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน เช่น ผู้ให้บริการอาจแชร์ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อแสดงแนวโน้มการใช้บริการโดยทั่วไปของผู้ให้บริการ

หาก มีส่วนในการควบรวม การได้มา หรือการขายสินทรัพย์ ผู้ให้บริการจะยังคงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้เป็นความลับและแจ้งให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนบุคคลอื่น


ความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ให้บริการพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องบริษัท และผู้ใช้ของผู้ให้บริการจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่ผู้ให้บริการเก็บรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการเข้ารหัสบริการด้วย SSL

ผู้ให้บริการตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต

ผู้ให้บริการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้ โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาที่เข้มงวด และอาจถูกลงโทษหรือเลิกจ้างหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว


ผลบังคับใช้

นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการมีผลใช้กับบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดยบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ทั้งนี้ไม่รวมบริการที่มีนโยบายส่วนบุคคลแยกต่างหากและไม่ได้ใช้ร่วมกับนโยบายส่วนบุคคลนี้

นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการไม่มีผลกับบริการของบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือเวปไซต์ซึ่งอาจแสดงให้สมาชิกเห็นในผลการค้นหา ไซต์ที่อาจรวมบริการต่างๆ ของ หรือไซต์อื่นๆ ที่ลิงก์จากบริการของผู้ให้บริการ นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการไม่ครอบคลุมหลักปฏิบัติด้านข้อมูลของบริษัทและองค์กรอื่นๆ ที่โฆษณาบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการแแสดงและนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการอาจมีตัวเลือกให้สมาชิกส่งออกข้อมูลไปยังแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงไซต์เครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกสัมผัสกับประสบการณ์ทางสังคมที่มีประโยชน์ขณะที่ใช้บริการของผู้ให้บริการ เมื่อส่งออกข้อมูลดังกล่าว นั่นแสดงว่าสมาชิกอาจกำลังเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นที่รับผิดชอบด้านการดำเนินการและบำรุงรักษาแอพพลิเคชันและไซต์ของบุคคลที่สาม คนอื่นๆ ที่เข้ามาดูหรือใช้แอพพลิเคชันหรือไซต์เหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกได้ ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลจัดการแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สมาชิกเชื่อมต่อ และสมาชิกควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นเพื่อรับรองว่า สมาชิกพอใจกับวิธีที่เว็บไซต์เหล่านั้นใช้ข้อมูลที่สมาชิกมอบให้กับพวกเขา


การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

ผู้ให้บริการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติของผู้ให้บริการกับนโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ผู้ให้บริการยังยึดตามกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเองหลายๆ รายการด้วย เมื่อผู้ให้บริการได้รับคำร้องแบบลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการ ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ส่งคำร้องเพื่อติดตามผลผู้ให้บริการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการไม่สามารถตกลงกับผู้ใช้ของผู้ให้บริการโดยตรงได้

นโยบายส่วนบุคคลของผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ผู้ให้บริการจะไม่ลดทอนสิทธิของสมาชิกภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้หากไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากสมาชิก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลในหน้าเว็บนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน (รวมทั้งส่งอีเมลแจ้งเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลสำหรับบางบริการ) ผู้ให้บริการยังเก็บรักษานโยบายส่วนบุคคลฉบับก่อนหน้านี้ไว้ในที่เก็บถาวรเพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบได้


การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

ตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกมีสิทธิ์ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของสมาชิกไว้ได้ตลอดเวลา หากสมาชิกต้องการตรวจสอบเรื่องนี้ โปรดส่งคำขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึง บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด

สมาชิกอาจเลือกไม่รับอีเมลด้านการตลาดโดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลนั้น

ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการที่ต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ สมาชิกสามารถจัดการกับข้อมูลบางอย่างของสมาชิก รวมถึงการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลได้จากส่วนของ "บัญชีผู้ใช้" บนแอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ


การติดต่อผู้ให้บริการ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการทางอีเมล โดยส่งถึง support@chomchob.com